Álmok Bevezető

cikkek: 

Ebben a menüben az álmokkal foglalkozom, azok fajtáival, szimbólumaival, valamint az álomfejtés alapjaival.

 

Mi történik amikor álmodunk?

Az álom hasonlatos a halál utáni létezéshez. A különbség csak annyi, hogy amikor valaki meghal, akkor a lelke végleg kiszáll a testéből. Amikor álmodunk, a lélek akkor is elhagyja a testet, de állandó összeköttetésben marad a testtel és fenntartja annak funkcióit.

Álom állapotban képesek vagyunk más dimenziókba látogatni, időutazásokat tenni, bepillantani a jövőbe, megoldani problémákat, feldolgozni eseményeket, illetve rengeteg tapasztalatot gyűjtünk.

Az álmok nagyon fontos információkat hordoznak magukban! Éppen ezért az álmoknak sok fajtája ismeretes, de ezekről majd a következő részben fogok bővebben beszélni.

Általánosságban azt lehet mondani, hogy amikor alszunk, akkor a tudatalattink kommunikál velünk, és mindenféle információval lát el minket, amiket aztán ébrenlét állapotban felhasználhatunk, hasznosíthatunk. Ebből a szempontból az önmegismerés egyik nagyon fontos eszköze.

Mert hiába materialista gondolkodású valaki, akkor is vannak álmai, és akár tetszik neki akár nem, amivel ébrenlétben nem foglalkozik, az álmok formájában fog felbukkanni.

Gondolkozzatok el azon, vajon miért a materialista, pénzközpontú, stresszes vállalkozók, üzletemberek leginkább azok, akiknek alvászavaraik vannak, illetve rémálmok gyötrik őket?

Mert amivel nem foglalkoznak ébrenlétben, azt megkapják álmukban! A tudatalattinak ez a feladata, és ezt tökéletesen el is látja.

Az álmok birodalma a tudatalatti birodalma. Akkor ugyanis a tudat kikapcsol, és átadja helyét a tudatalattinak. Ezért a félelmek rémálmok formájában testesülnek meg, főleg, ha a való életben szőnyeg alá söpörjük őket, és nem veszünk róluk tudomást.

A tudatos álmodás arról szól, hogy bár a tudatalatti birodalmában vagyunk, mégis képesek legyünk bekapcsolni elménket, kiértékelni az ott tapasztalt dolgokat, információkat, és szükség esetén, egy hosszú folyamat során át tudjuk írni a tudatalatti programozásunkat is.

Jó tudni, hogy az elmének hatalma van a tudatalatti felett. Egyedül az elme képes átírni a tudatalatti programokat!

Az álom azonban a tudatalatti birodalma, így fontos információkat közöl számunkra saját tudatalattink tartalmáról.

Ha már megtanultuk a tudatos álmodást, akkor álom állapotban képesek vagyunk más dimenziókba utazni, tapasztalatokat szerezni. Ezt hívják asztrálutazásnak.

Mint látható, az álmoknak fontos szerepük van az ember spirituális fejlődésében. Nem szabad elhanyagolnunk ezt az oldalunkat sem.

Mert mindennek a kulcsa a harmónia megteremtése. Nem csak a tudatos dolgokkal, hanem a tudatalatti tartalmakkal is szükséges foglalkozni, hogy az egyensúlyt megteremthessük magunkban. Ennek módszere a meditáció.

 

Szerző: Sztojka Erika (ezomisztika)

Alvás, álmodás, álomfejtés

cikkek: 

Alvás és álmodás

Az embernek szüksége van az álomra ahhoz, hogy sikeresen működhessen.

Az álmatlanság súlyosan kihat a teljesítőképességre. Az álmok megteremtik az egyensúlyt a pszichikai és fizikai aktivitás között. Ebből következik, hogy az álomfolyamattal járó kiegyenlítődés hiánya nagyon gyors pszichikai és fizikai összeomláshoz vezet. (Nem véletlenül használták régen vallatásnál, hogy mindig felébresztették az embert, nem hagyták aludni. Míg étel nélkül sokáig bírja az ember, és víz nélkül is elvan pár napig, addig alvás nélkül teljesen összeomlik.)

Az álmodás öntisztító, önmegvilágító folyamat. Az álmok segítségével bepillanthatunk az emlékezet adatbankjába, a tapasztalatok és érzékelések gyűjteményébe, (akár előző életből is) az elképzelések világába, (mire vágyunk, mit szeretnénk) de az álmok képesek új eszméket, elképzeléseket is teremteni! (A tudatalatti úgy oldja meg a problémákat, hogy új lehetőségeket, elképzeléseket tár elénk általában álom formájában, ami megoldhat egy adott szituációt, problémát)


Az álmok nyelve

Az álomnyelv célja, a szimbólumok megismerési és kiválogatási folyamatára való emlékezés. (Születésünkkor még minden szimbólumot ismerünk és értünk, csak elfelejtjük őket)

 

Álomfejtés

Az álomfejtés során először azt a környezetet, helyzetet kell értelmezni, amelyben az álmodó él. Második lépésként a különféle álomképek, jelképrendszerek értelmezése szükséges, mivel rendszerint az álmokban célzásokról, hasonlatokról, rejtett utalásokról, asszociációkról van szó. Minden álom szimbólum több síkon értelmezhető. Van egy egyszerű, hagyományos megfejtése, van egy pszichológiai üzenete, és végül egy spirituális jelentése. Az álmodó fejlettségétől függ, hogy melyik értelmezést érzi igaznak, melyiket fogadja el.

Egy álom közvetlenül is kiválthat felismerést, megvilágosodást, de elképzelhető az is, hogy csupán a hagyományos értelmezését kell figyelembe vennünk. Lehetséges az is, hogy egy álomnak egyszerre több helyes megfejtése legyen, attól függően, hogy melyik síkon értelmezzük azt. Egy nehezen érthető álom esetében érdemes mindhárom síkú magyarázatot figyelembe venni, valamint sokat segíthet az álomról való beszélgetés egy baráttal, ismerőssel, aki kívülállóként talán olyan ötletekkel szolgál a megfejtéshez, amit önmagunknak talán nem merünk bevallani, ezért elnyomjuk, és nem is gondolunk rá. Az álomnyelv univerzális. Aki szeretné megfejteni álmait, önállóan is elindulhat ezen a felfedező úton. Amint kellő gyakorlatra tesz szert álmainak felvázolásában, az álmodó saját maga terapeutája lehet.

 

Önálló álomfejtés

Mindenkinek lehetősége van arra, hogy saját maga kísérletezzen alváskutatással. Az álmodó többnyire saját maga legjobb álomfejtője és terapeutája. Önállóan dönti el, hogy mit is jelent az álom, milyen következtetéseket von le belőle. Övé a választás, hogy mennyire engedi álmait beleszólni a mindennapi életébe, és fordítva. Azonban alapvető szabály, hogy az ember csak akkor ragadhatja meg a körülötte levő világ lényegét, ha először saját magát megérti. Ha elismeri, hogy vállalnia kell a felelősséget azért a hatásért, amit ő maga éber állapotban a világra gyakorol, akkor tudnia kell, hogy ennek előfeltétele saját rejtett világának megismerése. Ugyanis ha valaki nem ismeri önmagát, akkor nincs tisztában azzal sem, hogy melyik cselekedetét mi motíválja, így a felelősséget sem tudja vállalni saját cselekedeteiért, így a környezetére gyakorolt hatást sem tudja megérteni, mérlegelni. A megértést az  Archetípusok  megismerése elősegíti.

Archetípusok

cikkek: 

Archetípusok
 

Az archetípusok tulajdonképpen személyiség részek. Minden emberben minden archetípus megtalálható. Valamelyik erősebb, valamelyik gyengébb, de mindegyik jelen van.

Az emberi személyiség legsötétebb oldalát Árnyéknak nevezték el. Ez a legsúlyosabb jellembeli hibák és gyengeségek megtestesítője. Minden embernek van Árnyék személyisége, ami az álmodóval azonos nemű. Az árnyékot általában elnyomjuk, tagadjuk, nem veszünk róla tudomást, a tudatalattinkba száműzzük, mivel félelmet keltő, ezáltal nem tanulunk meg bánni vele.

Az álmodó ellentétes nemű párját nők esetében Animusnak, férfiak esetében Animának hívják.

A férfi Animája (női fele) megtestesít minden olyan dolgot, ami ösztönös, női és érzékeny. Nőknél az Animus a férfias tulajdonságokat képviseli, mint a logika és a tárgyilagosság. Ha sikerül ellenkező nemű személyiségünkkel összhangba kerülni, és annak elfogadni, ami valójában, akkor ezzel egészséges alap teremtődik a másik nem megértésére és a saját belső életünk iránti nyitottságra.

Az egyes archetípusok (személyiség részek) között az érési folyamat során fellépő konfliktusokat NE fojtsuk el még akkor sem, ha fájdalmas, mert az elfojtással Árnyékunk részévé tesszük, ezáltal tudatalattinkba száműzzük és azok később folyamatosan olyan ösztönös cselekvésre sarkallnak minket, amit nem tudunk kontrollálni, ezáltal romboljuk vele környezetünket, kapcsolatainkat.

Nézzük az egyes Archetípusokat:

1. Az Én
2. Az Árnyék
3. Anima
4. Animus
5. Ego (Belső Én)
6. A Hatalmas Anya / Földanya
7. A Női Én
8. A Bölcs Öregember
9. A Férfi Én

A Bölcs Öregember

cikkek: 

A Bölcs Öregember

Ez az elsődleges archetípusa a férfi átfogó énjének. Ő az, aki az összes olyan férfi tulajdonságot magában hordozza, amely ténylegesen felismerésre került, és az egyén személyiségébe beépült. Amikor az ember felismeri, hogy az egyetlen megfelelő vezérfonal belőle ered, azaz a válaszok belül keresendők, akkor álomban gyakran felbukkan a bölcs öregember. Úgy tűnik, mintha ezen archetípus megjelenését az álmodó elkeseredése váltaná ki. Amint az ember eléri a mélyen a tudatalattijában lévő tartalékait, megjelenik egy barát és vezető, aki az ösztönzés és felismerés forrása lehet, aki tanácsot ad, és aki a szükséges döntések meghozatalában az álmodót támogatja. A bölcs öregember alakjában érzékenység, érzelem, gondolkodás és intuíció egyesül.

A Férfi Én

cikkek: 

A Férfi Én

Az intellektuson, a logikán, és a tudatos értelmen keresztül fejeződik ki. A technikai beállítottságú nyugati világ a férfiakat arra ösztönzi, hogy intuícióikat tagadják meg, és a nélkül hozzanak döntéseket. A természeti népeknél azonban éppen fordítva történik mindez. Sokkal erősebben kötődnek még a földhöz, a természethez, ezért intellektusuk kevésbé iskolázott. Döntő fontosságú, hogy egyensúly jöjjön létre az intellektus és az érzelem, a tudatos és a tudattalan én között. A veszélyekkel teli álom arra figyelmeztet, hogy esetleg túlzott mértékben belevész az illető az értelmi megfontolásokba, elhanyagolva az érzelmi, intuitív oldalt. A tudatalatti, a beérkező információkat összehasonlítások, és szembeállítások alapján válogatja szét. Az emberben a belső és külső én, a férfi és a női személyiségrésze közötti belső konfliktus tudatosulása, gyakran az álmokban ellentétpárokként jelenik meg, mint férfi/nő, fiatal/öreg, okos/buta. A két véglet közötti ingadozás egy ideig eltarthat. Lehetséges, hogy az egyik olyan álmot, ami a férfioldallal kapcsolatos megértést segíti elő, egy olyan álom követi, amiben viszont a női oldal áll a középpontban.

A Hatalmas Anya / Földanya

cikkek: 

A Hatalmas Anya / Földanya

Ez az archetípus az összes pozitív és negatív női aspektust képviseli. A nő tökéletes teljességére utal. Fontos, hogy érzéseinket, érzelmeinket, gondolatainkat és intuícióinkat eszközként alkalmazzuk, ne fegyverként. Nem csak az anyai részét jelenti meg a nőnek, hanem sokkal inkább a spirituális énjét. Minden élőlény, és az élet folyamataival kapcsolatos ösztönös tudás a Hatalmas Anya területéhez tartozik.

A Női Én

cikkek: 

A Női Én

Minden egyes nő a nőnemű energia megtestesítője, ezáltal különleges bejárása van az ösztönök és érzelmek világába. A nők képességei az érzékenység, érzelem, értelem és intuíció útján jutnak kifejezésre. Ismeri az élet, a halál, és az újjászületés körforgását. A teljesség és a gondoskodás megtestesítője, de ugyanakkor az erotikáé és a földközeliségé is.

A nő a maga pusztító erejével kegyetlen is tud lenni, nem értve azt, hogy miért kell tökéletlen dolgokat fenntartani. Minden nő arra törekszik, hogy az összes funkciót minél teljesebb módon kiélhesse.

Az Anima

cikkek: 

Az Anima

Az Anima a férfi lényének érzelmi és intuitív oldalát jelenti.

Kezdetben az Anya az, aki a nőiesség képét a férfiba táplálja, később az összes nő, akivel a férfi kapcsolatba kerül, befolyásolja az erre vonatkozó elképzelését, és egyben elősegíti saját személyiségében a nőies erők összefonódását.

Ez a női alak az álomban megjelenhet teljesen ismeretlen nőként, vagy az álmodó által ismert nők bizonyos részeként, de megmutatkozhat akár Istennő formájában is.

Az Anima gyakran akkor jelenik meg álmokban, amikor a férfi elutasítja saját női részeit, és megpróbálja teljes lényét férfiasságba kényszeríteni. (Érdekes felvetés lenne megnézni, hogy a macho típusú férfiak álmaiban hányszor szerepel Animájuk. Szerintem állandóan, hiszen ők erősek férfiasak akarnak lenni, elutasítva ezzel saját érzékeny női részüket.) Ebben az esetben kivesznek belőle az olyan tulajdonságok, mint a gyengédség, az engedelmesség, és az érzékenység.

Amint az álmodóban jobban tudatosodik női oldala, képesebb lesz arra, hogy valódi, mély érzelmeket éljen át, és kifejlesszen olyan női tulajdonságokat, mint a spontaneitás, fogékonyság, érzékenység, alkalmazkodási képesség. Ha nem sikerül ezen női tulajdonságokat személyiségébe beépíteni, akkor rideg, mogorva, vagy felelőtlen embernek fogják tartani.

Az elnyomott női oldal szeszélyesség és dührohamok útján törhet ki, így hívja fel magára a figyelmet. Ha egy férfi nem tud hozzáférni Animájához, akkor folyamatosan kivetíti negatív női énjének képét azokra a nőkre, akikkel kapcsolatba kerül, és nem érti, hogy lehet az, hogy látszólag minden nőnek ugyanolyan hibái vannak.

Az Anima csak akkor válhat segítő erővé, ha a férfi szembe néz saját lényének romboló részével, és megtanul a rendelkezésre álló energiával megfelelően bánni.

Az Animus

cikkek: 

Az Animus

A női személyiség férfi megnyilvánulása. Az Animust a férfiakhoz fűződő fiatalkori kapcsolatok alakítják. Ha azok a férfiak, akikkel ilyenkor a fiatal nő érintkezésbe lép, nem fejlődtek ki saját lényüknek megfelelően, akkor ez később a nő Animusában tükröződik vissza.

Csak akkor szolgálhat egy nő Animusa arra, hogy a nő férfias tulajdonságait megvilágítsa, ha azt énje részeként elfogadja, és teret biztosít számára.

Az álmokban az Animus azért jelenik meg általában, hogy a nőt figyelmeztesse személyiségének férfias részeire, azaz arra, hogy férfias részének túl kevés figyelmet szentelt. Ha viszont egy nőt az Animusa irányítja, ez makacsságra és önzésre vezethet, valamint ahhoz az érzethez, hogy általában az élet, és konkrétan a férfiak adósak neki valamivel. Az Animus megjelenése arra figyelmeztet, hogy a személyiség azon oldala szorul fejlesztésre, amely ítél anélkül, hogy értékelne, és stratégiákat épít anélkül, hogy szigorú lenne.

Egy nő esetében is előfordulhat, hogy Animusát a környezetében élő férfiakra vetíti ki. Ha ezt nem tudatosítja magában, akkor a férfiak állandóan csalódásérzetet fognak kelteni benne. A férfias oldalát ki nem élő nő kapcsolatai pedig mindaddig újra és újra zátonyra futnak, míg képes nem lesz arra, hogy ennek tényleges okait felismerje.

Az álmok alkalmat adnak arra, hogy azokat a tulajdonságainkat megközelítsük, amelyek senkihez sem hasonlatos személyiséggé tesznek bennünket. Amikor álomban kapcsolatba lépünk ellentétes nemű személyiségünkkel, az lehetőséget ad arra, hogy az ott tapasztalt tulajdonságokat áthozzuk az ébrenlétbe, és hasznosítsuk azokat.
 

Az Ego (Belső Én)

cikkek: 

Az Ego (Belső Én)

Meg kell jegyeznem, hogy az ezoterikus irodalomban az Ego szót másra használják, ott nem segítő, hanem inkább visszafogó tényező. Itt az álomfejtésben azonban az Ego segítőt jelent. Én szívesebben használnám rá a Belső Én kifejezést, de C.G.Jung az Ego szót használta erre az archetípusra.

Az álomfejtésben az Ego az ember lehetőségeit képviseli, mindig jelen van, de a személyiség fejlődési igénye elnyomja. Az emberben megvan a hajlam arra, hogy Animusát / Animáját / Árnyékát elnyomja. Mivel az emberi képességek a jövővel szoros kapcsolatban állnak, (Egy képesség, ötlet kialakulása alakítja a jövőnket) ezért az Ego az álmodót először olyan alakban közelíti meg, hogy bátorítsa a továbblépésre, a fejlődésre. Később ez az alak a teljesség szimbólumává léphet elő, akivel az álmodó itt és most együttműködhet, szövetkezhet, egy biztos jövő felépítésének érdekében.

Az Ego tehát utat mutat, segítőként jelentkezik, belső igényként, inspirációként. Az egyes emberek egyénenként különböző módon élik meg ezt a helyes irány felé vezető spirituális érzést, de ennek tudása mindenképpen Jó és hasznos.

Döntő fontosságú megérteni azt, hogy minden egyes dolog végső soron egy nagy egész részét képezi. Amikor ennek az archetípusnak a képei – Guru, Isten, Szent állat, Kereszt, Mandala vagy más geometriai forma – megjelennek az álomban, annak üzenete az, hogy az álmodó készen áll arra, hogy a személyiségét kiteljesítse.

Az ilyen jellegű álmok azt mutatják, hogy eljött az idő, hogy az Énünket (Az ezoterika ezt hívja Egonak) a központból háttérbe szorítsuk, és megnyissuk magunkat egy szélesebb valóság számára.

Ennek a szélesebb valóságnak a személyes megtapasztalása zavarodottságot is okozhat. Egyes emberek ilyenkor úgy érzik, hogy a reális és spirituális világ között ide-oda rángatják őket. A két világ között azonban egyensúlyt kell teremteni.

Ha ezzel az archetípussal kapcsolatban romboló képek merülnek fel, ezek arra utalnak, hogy az Ego (Belső Én) erejét elhanyagoltuk.

Ebben az esetben pozitív változtatások szükségesek az ember életvitelében, ellenkező esetben az embernek gyakori, és egyre durvább figyelmeztetésekben lesz része, ami végül a fizikai síkra is kivetül betegség vagy baleset formájában.
 

Az Árnyék

cikkek: 

Az Árnyék

Az árnyék az álomban az álmodóval azonos nemű személyként jelenik meg, és az álmodó nem emlékszik vissza rá. Lehet egy ködös, ösztönöktől vezérelt alak, amely időnként az álmodó mögött áll. Az álom kezdetekor látszólag az álmodóval ellentétes nemű, de az álom további részében kiderül, hogy az álmodóval azonos nemű.

Az árnyék azokat a képességeket testesíti meg, amelyeket az álmodó sosem fejlesztett ki magában, amiket elutasított. Az álmodó jellemének azokat a tulajdonságait öleli fel, amelyeket sosem ismert meg magában, amelyeket tagadott, amiről nem akart tudomást szerezni. Minden emberben ott lakozik az ő árnyéka, személyiségének az a része, amit még nem sikerült megismernie.

Az érzékeny áldozatkész ember árnyéka erőszakos és önző, a hősé gyáva, a művész árnyékát esetleg szadizmusra való hajlam jellemzi.

Fájdalmas felfedezés az árnyékkal való találkozás, mivel az ember számára megrázó élmény saját legrosszabb oldalának megismerése. Ha mégis sikerül alázattal közelíteni saját Árnyékunkhoz, megismerni és elfogadni őt, akkor az ember képessé válik elfogadni saját magát, nem akar többé megfelelni másnak, csak saját magának, nem tagadja többé önnön negatív tulajdonságait, hanem büszkén vállalja önmagát. Ez a kulcs más emberek megértéséhez is elvezeti az embert.

Ha elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy saját Árnyékunkat megfigyeljük, létezését elfogadjuk, és annak ismerjük el, ami, akkor olyan realitást teremthetünk, amely a valóságon, és nem a fantázián, az illúzión alapul. Sokszor csak így lehetséges újjáéleszteni olyan képességeket, amelyeket a személyiség rossz, romboló hatású oldalával együtt tudatosan elnyomtunk, eltemettünk. Ezt az Árnyék mögé rejtett életenergiát nem ellenségnek kell tekinteni, hanem sokkal inkább tanítónak, aki megmutatja gyengeségeinket.

Létezik egy mód arra, hogy saját Árnyékunkról nagyjából képet kapjunk.

Kössük össze azokat a tulajdonságokat, amelyeket más embereknél leginkább elutasítunk, valamint azokat, amelyek más emberekkel való kapcsolatunkban a legtöbb nehézséget okozzák. Az ember hajlamos azt hinni, hogy az így létrehozott lénynek semmi köze sincs őhozzá. Azonban ha megkérdezzük családtagjainkat, rokonainkat, barátainkat arról, hogy az így létrehozott Árnyéknak egyes tulajdonságait felfedezik-e bennünk, akkor a válasz IGEN lesz. (Feltéve ha őszintén válaszolnak)

A makacs elutasítással, amellyel mások bizonyos tulajdonságait fogadjuk, valójában csak leplezzük attól való félelmünket, hogy pontosan ezeket az elutasított viselkedési formákat és véleményeket felfedezhetjük saját magunkban is.

Az álomban az Árnyék gyakran olyan személy képében jelenik meg, akitől félünk, akit elutasítunk, vagy akit irigylünk. A vele való találkozást kellemetlennek érezzük, és pont ez az, amiért nem lehet kikerülni, szükségszerűen be kell következnie. A fejlődés akkor kezdődik, amikor Árnyékunk megjelenési formáit elkezdjük megismerni, elfogadni, ahelyett, hogy homokba dugnánk a fejünket és nem vennénk róla tudomást.

Amint Árnyékunkat megismertük, elfogadtuk, az eddig elutasításra és védekezésre használt energia felszabadul, és saját fejlődésünk szolgálatába állítva felhasználható kreativitásra, tanulásra, fejlődésre, stb.

Ha valakiben nincs meg a hajlandóság arra, hogy személyiségének mindkét oldalát, a világosat és a sötétet is kutassa, annak olyan korlátokkal kell élnie, amelyek beszűkítik látókörét, behatárolják élete gazdagságát. 
 

Az Én

cikkek: 

Az Én

Az embernek a megfigyelő, objektív része az Én, aki álomtevékenység közben megfigyeli az eseményeket. Az Én képviseli az ember tudatos részét, ezért az álom közben megjelenő konfliktusok inkább tudatosulnak benne mint más aspektusok.

Ha az Én személyiség leválasztódik a többi személyiség részről, akkor nem tudja a világot megfelelően megélni, aminek következményeképpen az adott személy önzővé, bizalmatlanná válik, nehézségei támadnak más emberekkel való kapcsolatában, és gyakran képtelen lesz arra, hogy más emberek véleményét elfogadja.

Tehát az Én az a része az embernek, aki a külső realitást megéli. A belső igazságokra való törekvés azonban hatással lehet a külső valóságra. Az egyensúlyt helyreállítani úgy lehet, hogy tárgyilagos önkritikát és türelmet kifejlesztve figyeljük saját magunkat. Ahhoz, hogy az egyensúly megmaradjon, az Ént ellenőrzés alá kell vonni.

Az Álmok fajtái

cikkek: 

Az álmok fajtái

 Az álmoknak több fajtája is van.

Az álomfejtésben az a legnehezebb, hogy először meg kell állapítani, hogy az adott álom melyik típusba tartozik, és csak azután lehet az álom tartalmát értelmezni.

Nehezíti a dolgot az is, hogy az álmok szimbólumokat tartalmaznak, és az álom helyes megfejtéséhez ismernünk kell e szimbólumok jelentését.

További nehezítő körülmény, hogy minden embernek egyedi szimbólumrendszere van, így véleményem szerint az álmos könyvek alapján lehetetlen megfejteni egy álom üzenetét, az csak iránymutatást adhat, de azt sem szabad készpénznek venni.

Az álmok legfontosabb fajtái a következők:

1. Problémamegoldó álmok

2. Vágyálmok

3. Jövőbe látó álmok

4. Inkarnációs álmok

5. Szimbolikus álmok

Nézzük, melyik kategória mit is jelent pontosan.

1. Problémamegoldó álmok

Aki végzett agykontroll tanfolyamot, ott is hallhatott róla, hogy ha van egy adott problémánk, és lefekvéskor feltesszük a kérdést magunknak, hogy mi lehet ennek a problémának a megoldása, akkor megálmodjuk a választ. Lehet, hogy pár napot vagy hetet várnunk kell, hogy megálmodjuk a megoldást, de ha esténként ezzel a kívánsággal alszunk el, akkor előbb-utóbb megérkezik a válasz.

2. Vágyálmok

Ebbe a kategóriába azok az álmok tartoznak, amit a való életben szeretnénk megtenni, átélni, de valami miatt nem tesszük, vagy nem tehetjük meg, illetve nem éljük meg az adott szituációt. Ilyenkor átéljük álom állapotban.

Ezek az álmok olyan vágyakról is mesélhetnek, amiről esetleg tudatosan nem is tudunk, vagy önmagunk elől is tagadjuk ezek létezését.

Ide tartoznak a rémálmok is, hiszen a fel nem dolgozott félelmek, amikről nem akarunk tudomást szerezni, itt álom állapotban felélednek, életre kelnek. (Olyan, mint a Gömb című film Dustin Hoffmannal) Rengeteget tanulhatunk önmagunkról ezeknek az álmoknak a segítségével.

3. Jövőbe látó álmok

Az álmok ezen típusa eléggé ritkán fordul elő, de annál izgalmasabb. Ha visszagondoltok, valószínűleg találtok olyan emléket, amikor egy szituáció bekövetkeztekor beugrott, hogy "De hiszen ezt már megálmodtam!"

Ha figyelnénk ezekre az álmainkra, akkor sok szituációra, eseményre előre felkészülhetnénk.

Ezek az álmok olyanok, mint az útjelzők. Előre vetítenek egy eseményt, hogy felkészülhessünk rá.

4. Inkarnációs álmok

Néha előfordul, hogy álmunkban, egy másik korban, másik országban, esetleg a másik nem bőrében vagyunk. Elképzelhető, hogy ezek az álmok bizonyos emlékképek előző életeinkből, amit álmunkban újra átélünk.

Nagyon nehéz megítélni, hogy az álom valóban egy előző inkarnációra utal, vagy szimbolikus álom. Általában a kettő ötvözete.

Mindenesetre ilyenkor egyfajta emlékeztetőt kapunk a tudatalattinktól egy-egy tulajdonságra vagy eseményre való tekintettel. Felkészít minket valamire az ilyen álom, illetve szellemi fejlődésünket segíti azáltal, hogy emlékeztet bizonyos tévedéseinkre, vagy jó döntéseinkre.

5. Szimbolikus álmok

Majdnem minden álom szimbolikus álom.

Az álmokat nem szabad 100%-ban biztosra venni, mert bár előre jelezhetnek dolgokat, sok esetben ezeket az információkat rejtve, szimbólumokba csomagolva kapjuk.

Vannak egyetemes szimbólumok, ami mindenkinél ugyanazt jelenti. Ilyen pl. a víz, ami az érzelmeket jelöli, a hajó, ami az életutat szimbolizálja. Az utazás a fejlődést, az élet folyamatosságát jelöli. Azonban ezek az egyetemes szimbólumok még nagyon kevesek ahhoz, hogy megfejthessük az álmot. Ezek csak irányvonalat mutatnak.

Minden embernek saját szimbólumrendszere van, ezért az álomfejtés is egyénre szabott. Figyelembe kell venni az álmodó érzelmeit is az adott álom során, illetve az egyéni szimbólumrendszert. Lehet, hogy számodra a szeretetet egy szív szimbolizálja, míg számomra esetleg egy gyűrű. Lehet, hogy neked a szabadsághoz a madár szimbóluma társul, nekem meg mondjuk egy delfin szimbolizálja ugyanezt.

Tehát igazán jó álomfejtést minden ember önmagának tud elkészíteni. Ehhez azonban szükséges megismerkedni saját szimbólum rendszerünkkel.

Szerző: Sztojka Erika (ezomisztika)

Álomkutatás

cikkek: 

Álomkutatás

A legismertebb álomfejtéseket a Bibliában olvashatjuk. A régi korok emberei hittek az álmok profetikus, látnoki erejében. Álom és vízió között nem tettek különbséget. Számukra az álmok istenektől származó figyelmeztetést, útmutatást jelentettek. Néhány név, kik álomfejtéssel foglalkoztak: 200 körül Artemidórosz (görög) megírta az 5 álmoskönyvet. A XIX. sz. végén Freaud munkássága került előtérbe, majd később C.G. Jung vette át a szerepét.

Napjainkban feltételezik, hogy az álmok jelentős része a magasabb rendű éntől, az ember spirituális magjából származik.

Főbb irányvonalak:

1. Az álmodó maga alakítja álmát, ezért azt szubjektív valóságnak kell tekinteni.

2. Az álmodó felelős álmainak tartalmáért

3. Az álmodó bármely pillanatban korlátlan számú képzetet alkot, amelyek
    mindegyike párhuzamosan érvényes lehet.

4. Az ember énképe nem állandó, hanem minden pillanatban változó.
   „Az egyetlen biztos pont az univerzumban a változás”

5. Az egyes álmokat bizonyos esetekben sorozatnak is lehet tekinteni, ezáltal
    megkönnyítve azok megfejtését.

Tehát megállapíthatjuk, hogy az álmok a teljes személyiséghez vezető utak. 

Álom laboratóriumok

Az álmokat tudományos eszközökkel próbálták vizsgálni. Felfedezték, hogy álmodás közben az agy gyenge elektromos impulzusokat, agyhullámokat hoz létre. Miután ezeket az elektromos agyhullámokat magzatoknál is megfigyelhetjük, ezért megállapíthatjuk, hogy az ember már születése előtt is álmodik. Ez azért érdekes, mert akik azt állítják, hogy az álmok a mindennapi történések visszatükröződései, azok hogy magyarázzák meg a születés előtti álmokat?

Megfigyelések

Az agy elektromos tevékenysége szellemi erőfeszítéskor, koncentráció során, fokozott éberség vagy félelem esetén a legerősebb. Ezen tevékenységek során keletkező agyhullámokat béta-hullámoknak nevezzük. Állítólag a kopogó szellemek is ilyen hullámfrekvenciát bocsátanak ki. (Elgondolkodtató, hogy ha a kopogó szellemek ezt a frekvenciát használják, amit a félelem érzetkor mi emberek is használunk, akkor a kopogó szellemek nem lehetnek valami magas rezgésű lények.)

Ellazult állapotban csökken ez az elektromos aktivitás, ezt hívjuk Alfa-hullámoknak.
Alvás, vagy elmélyült meditáció esetén Alfa-hullámokat lehet mérni.
Theta hullámokat bocsát ki az agy, amikor pihenő állapotban van. (Állítólag szégyenérzet és frusztráció esetén is keletkezhetnek Theta hullámok)
A Delta-hullámok mély alváskor, illetve a növekedési hormonok leépülése közben keletkeznek. A Gamma-hullámokkal kapcsolatos kutatások még folynak, és széles körben még nem elismert, hogy különböznének a Béta hullámoktól.

1. Gamma-hullámok frekvenciája 27 ciklus / másodperc felett

2. Béta-hullámok frekvenciája 13-26 ciklus / másodperc

3. Alfa-hullámok frekvenciája 8-16 ciklus / másodperc

4. Theta-hullámok frekvenciája 4-7 ciklus / másodperc

5. Delta-hullámok frekvenciája 0,5-3 ciklus / másodperc

Felfedezték, hogy a 18.000 Hz frekvenciájú jelek létrehozása misztikus érzést kelt. Egyes tudósok feltételezik, hogy az agy olyan, mint egy szűrő, ami a beáramló adatokat, információkat megszűri, hogy a tudat ne terhelődjön túl, és csak a lényeges információkat engedi át a szűrőn, a többit a tudatalattiba száműzi. Bizonyos állapotokban, amikor az információt misztikus, paranormális úton kapjuk, ez a szűrő kiiktatásra kerül. A meditációs technikák, az érzékek fejlesztése mind azt célozza, hogy ezt a szűrőt ideiglenesen kiiktassuk, így sokkal több információhoz juthatunk. Azonban figyelni kell arra, hogy az elme mennyit tud befogadni, mi az, amit még meg tud érteni. Tehát ez az automatikus szűrő igen fontos és szükséges, hiszen védelmet nyújt az ember számára.

Az alvással foglalkozó kutatók megállapították, hogy bizonyos alvási fázisok közben (Rapid Eye Movements = REM) gyors szemmozgások lépnek fel. Ezekben a REM fázisokban az álmodó vélhetőleg éppen valami adatbankot tapogat le, információt fogad be. Ha az álmodót ebben a fázisban felébresztik, jobban képes visszaemlékezni az álmaira. A kutatások a mai napig folynak.