A Szeretet

cikkek: 

Deepak Chopra: A szeretet útja - könyv alapján

Az alábbi írásban egy kis részlet található a fent említett könyvből, kiegészítve a saját gondolataimmal. Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a könyvet, mert nagyon elgondolkodtató.

A legtöbb embernek a problémája abból adódik, hogy nem tanult meg igazán szeretni. Amikor megszületünk, akkor még tudjuk, hogy hogyan kell szeretni, de ezt elég hamar kinevelik belőlünk.

Aki igazán szeret, nem akarja birtokolni, irányítani a másikat, egyszerűen elfogadja a másik embert, és inkább segít abban, hogy az illető a saját útját járhassa. Ennek természetesen egy kapcsolaton belül ideálisan kölcsönösen kellene működnie. Ha körülnézel, mégis azt látod, hogy a legtöbb kapcsolatban az egyik fél elnyomja a másikat. Nem csak párkapcsolatra igaz ez, hanem bármilyen más kapcsolatra is. Az ilyen kapcsolatok nem a szereteten alapulnak, hanem valami hiányérzeten, amikor a másik embertől várunk valami olyat, ami belőlünk hiányzik. Ez lehet biztonságérzet utáni vágy, egyedülléttől való félelem, fizikális vonzódás, lelki töltekezés, vagy bármi olyan dolog, amiből hiányt szenvedünk, és a másiktól várjuk. Számomra úgy tűnik, hogy az emberiségnek újra meg kell tanulnia valóban szeretni!

Újra meg kell tanulni szeretni, és szeretetet elfogadni.

Ebben a pillanatban párod pont a megfelelő társ számodra. Ő az a tükör, ami a bensődet megmutatja neked. Amikor a partnereddel kötözködsz, önmagaddal hadakozol. Minden hiba, amit benne látsz, egy letagadott gyengeségedre tapint rá. Minden vele vívott csatád kifogás, hogy ne kelljen szembesülnöd belső ellentmondásaiddal.

Amikor valóban megtalálod a szeretetet, rátalálsz önmagadra. Mert a kétségek térbe és időbe zárt egónkat tükrözik.


Szerző: Sztojka Erika (ezomisztika)

A szerelem

cikkek: 

A szerelem

A szerelembe esés sok ember számára véletlen eseménynek tűnik. Spirituálisan nem más, mint rálépés a szeretet örökké tartó ösvényére. A románc számos különböző fázisból tevődik össze. Vonzódás, lángolás, udvarlás és intimitás. A következő állomás elején a szerelem elhivatott kapcsolattá alakul. Ez a házasság. Az út megváltozik. A szerelembe esésnek vége. Fejlődésed folyamán felszínes és hamis érzéseidet mély, valós érzelmekre cseréled. Ez a könyörületesség, bizalom, odaadás, szolgálat kialakulása, megélése. A lemondás az az ajtó, amelyen mindenkinek át kell lépnie, hogy megtalálhassa a szenvedélyt. Spirituális értelemben a szenvedély azt jelenti, hogy a jelenben élni, és mindent átérezni, átélni, mindenféle elvárás nélkül!!!

Ha képes vagy elengedni minden önző ragaszkodásodat, ha bízol abban, hogy a szeretet valójában eredeti természeted lényege, akkor eléred a tökéletes békét. Mert a ragaszkodás, egy kötés, amivel korlátozod a másik embert!!! Ne ragaszkodj, és akkor jól érzi magát melletted, és esze ágában nem lesz elmenni. A féltékenységre sokan azt mondják, hogy a szeretet bizonyítéka, pedig pont hogy a birtoklási vágy megnyilvánulása!!! Amikor félsz, hogy elveszíted, pedig birtokolni szeretnéd. Hogyan nevezheti ezt bárki is szeretetnek? A másik kisajátítása, megkötése, a másik ember szabadságának a korlátozása, és mint ilyen messze áll a valódi szeretettől.

Egy férfi és egy nő egymás iránti szerelmében isteni szeretet tükröződik. A szeretet túléli a halált!!! A szándék mindig a szeretet!!! Az eszközök és a formák lehetnek helytelenek, de a szándék mindig a szeretet, mert a szeretet változatlan és örök.

A szerelem hajtóereje

A szerelembe esés spontán módon történik, de nem véletlenszerű. Nincsenek véletlenek a spirituális életben, csak még fel nem ismert minták. Minden szerelem a szellem felkutatásán alapul.

A romantikus szerelem arról szól, hogy két ember meglátja egymásban a szellemet. A szerelembe esés a lélek műve, de ennél is mélyebb szenvedély fűz az Önvalóhoz, minden szeretet forrásához.

Óriási különbség van a villámcsapásként érkező öntudatlan szerelem és a szerelem tudatos elfogadása között.

A boldogság nem érzés, hanem létállapot. A boldogság állapotában mindent szeretet vesz körül. Mivel a boldogság egy létállapot, ezért helytelen azt mondani, hogy akkor boldog voltam, amikor ez meg ez történt. Ha valaki boldog, az bármilyen körülmények között az, mert a boldogság belülről fakad és nem a körülmények függvénye!

Ha egy idealizált képet hordozol az igaz szerelemről, akkor nem veszed észre, amikor bekopogtat. A valódi szerelem hétköznapi kapcsolatokból alakul ki, de az elképzelés elhomályosítja a látásunkat.

Ha folyton azon aggódsz, hogy kellesz-e valakinek, az a románc halálát jelenti, mert félelem van jelen, és az gátolja a szeretetet.

A két hajtóerő, a szeretet és a félelem miatt, a férfi és a nő olyan magatartással közelítik meg a kapcsolatot, amely sosem vezet oda, ahova érkezni szeretnének.

Taktikák, megtévesztések, ellenőrizgetések. Mind a félelem a hajtóereje, és nem a szeretet.

Hiábavaló viselkedésminták

Ha mások helyeslését keressük, az önmagunkkal kapcsolatos belső elégedetlenségünk kivetítése. A szerelemtől várjuk, hogy elhárítsa az azt távoltartó akadályokat.

Aki fél a szeretettől, az irányítani akar mindig mindent. Ennek egyik megnyilvánulása, ha mindenféle szeretet nélküli viselkedést megengedünk magunknak azzal a felkiáltással, hogy ha szerelmesek leszünk, akkor majd gyengéddé, nyitottá, bizalommal teltté és meghitté válunk.

Ilyenkor mögöttes meggyőződésünk az, hogy megválaszthatjuk, hogy kit szeretünk, jelentéktelenségük kétségei közt hagyva az elutasítottakat. Valójában azonban pont az igazi szeretet elől menekülünk, hiszen akkor nem tudnánk irányítani, nem tudnánk a kezünkben tartani a dolgokat, és így sebezhetővé válunk.

Vajon találunk-e más módot a szerelem megközelítésére, fantáziák és rettegés nélkül, anélkül hogy belső félelmeinkre hallgatnánk, amelyek mindig megtalálják a módját annak, hogy a szerelmet biztonságos távolban tartsák?

A szerelem az érzelmek zűrzavara alatt rejlik. Olyan állapot, amelyben elsődleges kapcsolatod az Önvalóhoz fűz, nem pedig a kedvesedhez! A szerelem tehát akkor kezdődik, amikor képes vagy lelkedet egy másik ember elé tárni félelem nélkül, mert szereted és tiszteled önmagadat, így nem kell attól félned, hogy szerethető vagy-e.

 

 


Szerző: Sztojka Erika (ezomisztika)

A szeretetet gátló dolgok

cikkek: 

A szeretetet gátló dolgok

Düh, félelem, önzés, bizonytalanság, bizalmatlanság.

Ha egy másik emberrel kerülsz kapcsolatba, szabadon érezhetsz bármit, a legmélyebb gyűlölettől a legmélyebb szeretetig. Érezhetsz taszítást, vagy vonzást. Kifejezhetsz visszautasítást vagy elfogadást. Az Önvaló szintjén azonban mindig szeretetben találkozol a másikkal!!! Egy általad szeretett személy az egyetemes szeretetből való részesedésedet tükrözi. Ha megtanulsz elég mélyre nézni, rájössz, hogy csakis a szeretet valóságos.

Bármit is lásson valaki a körülményeiben, a legkisebb részlettől a legteljesebb panorámáig, ő maga az, mert a valóság a lélek tükre!!! Van egy mondás. Ha úgy érzed, hogy mindenki hátat fordított neked, akkor jól nézz körül, mert te fordítottál hátat!!! Hibáztathatod a másikat, okolhatod a körülményeket, de a valóság az, hogy te magad idézted elő a helyzetet a nem megfelelő viszonyulásoddal, a viselkedéseddel. Az igaz szeretetet azonban ez sem tántoríthatja el!!!

Az illúzió, vagy mája, mulandó erőkből és eseményekből áll. A valóság pedig a szellemből formálódik. Feladat, az illúzió fátylának szétszakítása, hogy felfedezhessük a valóságot. Mivel a szeretet örök és valóságos, az sosem múlik el. Nem a körülmények függvénye, nem annak függvénye, hogy a másik mit mond vagy tesz, hanem annak függvénye, hogy képes vagy-e valójában szeretni és elfogadni a másik embert olyannak, amilyen. A szeretet háttérbe húzódhat, visszavonulhat, de megszűnni nem fog soha, mert az egyetlen hatalmas létező erő, ami az egész univerzumot formálja, alakítja.

Einstein fizikája elmondja nekünk, hogy minden, ami érzékeink számára szilárdnak tűnik, valójában 99,999 %-ban üres tér. Ez nem más, mint az üres anyagi illúzió mögött megbúvó spirituális valóság leírása.

A sötétség, bármilyen rettenetes is, sosem képes teljesen kioltani a fény szikráját. A kezdet egy olyan valóság, amelyben a szeretet vágya bizonytalan, félelemmel és dühvel telve az ellenerők, és gyűlölet hatalmában senyved. A vég pedig egy olyan valóság, amelyben semmi más nem létezik, csakis a szeretet.

 

Szeretetgyakorlat – Kívánságlista

Gyakorlatok menü alatt található

Szeretetgyakorlat - Szívmeditáció

Gyakorlatok menü alatt található

A Szerelem állapotai

Pszichológiai:                                   Spirituális:

  Időleges                                          Időtlen

  Látszólagos                                     Transzcendens

  Izgalmi                                            Békés

  Megkötő                                           Felszabadító

  Hormonális alapú                            Szellemen alapul

  Képzelt egység                                Valódi egység

  Gyermekes regresszió                     Fokozott fejlődés

Szeretetgyakorlat - A Szellem jelenléte - Láss mögé!

Gyakorlatok menü alatt található

 


Szerző: Sztojka Erika (ezomisztika)

Szeretethiány

cikkek: 

Szeretethiány

Akiknek szeretethiányuk van, azok saját szeretet történetükön kívül élnek. Érzéketlennek és sebzettnek érzik magukat. A szellemen alapuló szeretet nem ismeri többé a sebektől való félelmet.

Szinte mindenki átélte, hogy szeretetet kért és elutasítást kapott. Bántódások érték, meghalt a remény. Az elutasítás, a bukás, a megalázottság és más sérülések hatására érzelmeink megdermednek, de a szeretet érzékenységet igényel, szüksége van a nyitottságra. Azok az emberek, akiknek érzelmi élete pajzs mögött remeg, nem élhetik szeretet történetüket. Úgy érzik, tetteik szerint ítéltetnek, nem pedig lényegük alapján.

Ha értékeled személyed, valójában szereted önmagad.

Kérdés önmagunkhoz:       Mit szerethet valaki bennem?
Válasz:                            Önmagam.

Az életedben meglévő szeretet csak annyira lehet értékes, amennyire annak észleled. Az észlelés kulcsa a hit. Véletlen találkozások nincsenek. Másokat mindig hitünk fényében látunk, s mindig érezzük, hogy ők is saját hitük megvilágításában érzékelnek minket. Hinni kell, hogy elfogadhatók vagyunk. Bármely hit rossz, ami megtámadja benned önértékelési képességedet. Az önvaló kivétel nélkül megérdemli a szeretetet.

Sokan elbuktak a szeretetben és túl fáradtak az újrakezdéshez. Energiahiány, a lelkesedés elvesztése, ami az ismétlődő kudarcok nyomában jár, de az energia önmagát megújító dolog. Ha egyszer ledőlnek a falak, felfedezzük önmagunkat, és az energia megújítja önmagát.

Félelmetes a szeretet teljes, féktelen hatalmában létezni, hacsak nem teljes odaadással tesszük azt.

Az észlelésben bekövetkezett váltás nem úgy történik, hogy megváltoztatod magad, hanem hogy meglátod önmagad, és ez beragyogja lényed. Nincs szebb a természetességnél.

A színészek, modellek, zenészek abból élnek, hogy kívánatosnak tűntetik fel magukat. A valóságban azonban igen valószínű, hogy nagyon is bizonytalanok saját kívánatosságukban, hiszen értékük a közönség szeszélyének játékszere. Ha sikerrel járnak, kidobják azt, ami bennük a legértékesebb, vagyis egyedülálló, ezerarcú lényüket.

Ahhoz, hogy valódi légy, mindannak lenned kell, ami vagy, anélkül, hogy bármit is kihagynál. Mindenkiben van fény és árnyék, jó és gonosz, szeretet és gyűlölet.

Az ellentétek játéka az, ami folyamatosan előremozdítja az életet. Ha képes vagy őszintén magadhoz ölelni ezeket az ellentéteket önmagadon belül, valódivá válsz, és önelfogadásod megvalósul. Vonzónak lenni azt jelenti, hogy kényelmesen érzed magad saját kétértelműségedben.

A végső kétértelműség az, hogy egyszerre vagyunk test és szellem.

Szeretetgyakorlat – Elfogadás - Egészítsük ki az árnyékokat!

Gyakorlatok menü alatt található

 

Önbizalomhiány

cikkek: 

Önbizalomhiány

Csak annyira vagy vonzó, amennyire úgy érzed, megérdemled. Mindig az érdem az a kérdés, amelyet a szépség mélyen elrejt. A szeretet csodája az, hogy lehetsz tökéletlen, mégis teljes egész. Ez a Szeretet látásmódja.

Helyzeteink meggyőződéseinket tükrözik. Az önmegtagadás a szégyen következménye, amely az érdemmel szoros közelségben álló érzelem.

Szeretetet kérni nem csak hogy nem szégyenletes, hanem pont ez a módja annak, hogy szeretetet kapjunk. Meg kell tanulni bízni.

Az Önértékelési hiányosságok ezt nehezítik. Szembe kell nézni rejtett szégyeneinkkel és bűntudatunkkal. A szeretetet semmi más nem korlátozza, mint a mi képességünk, hogy itt és most befogadjuk a szeretetet.

Sok ember eleve elutasítja önmagát. Tökéletlenségeinek megfigyelése helyett elkezdhetné inkább azt figyelni, hogy valójában hogyan is érez a másik iránta. Ha valaki a negatívitás csapdájába esett, azt feltételezi, hogy mások is így éreznek iránta, holott ez általában nincs így.

Akik tényleg szeretnek, akkor is szeretnek, ha éppen nem vagy jóban magaddal.

Az önelutasítás miatt állandóan kutatunk a legapróbb nyom után, ami azt jelezné, hogy a másik elutasít minket. Minél elfogadóbbak mások, annál inkább úgy érezzük, hogy ébernek kell lennünk. Ez mind a miatt a hit miatt van, hogy minél jobban szeretnek minket, annál kisebb botlás elég ahhoz, hogy a szeretet elmúljon.

De a szeretet a valóságban másképpen működik. Minél jobban szeretek valakit, annál több dolgot bocsátok meg neki, annál elnézőbb vagyok a hibáit illetően.

A szeretetet csakis saját, elfogadására irányuló képességed korlátozhatja.

Az emberben levő negatívitás nemet mond, amikor a szeretetet felajánlják. Figyeld meg, hányszor utasítasz el kedves, szeretettel teli gesztusokat. Ha valaki a szeretet gesztusát ajánlja, az olyan, mintha részesedést kínálna Istenből. Nézz a kedvesed szemébe és tanuld meg elhinni, hogy a szeretet tényleg ott van.

Elvárásaid önbeteljesítőkké válnak. Minél többször utasítod el a szeretetet, annál kevésbé lesz lelkes a másik!!!

    1. Első lépés, hogy elhagyd azt a hitet, hogy nemet kell mondanod a szeretetre.

    2. Második lépés, ha már nem hárítod, akkor képes leszel a nemet igenre cserélni.

Ezt a változást viszont nem szabad erőltetni. Hagyni kell, hogy a másik annyi figyelmet szenteljen neked, amennyit akar.

Másokat szeretni, a létezés legkönyebb és legegyszerűbb módja. A „nem érdemlem meg” problémája csak illúzió, és nem valóság!

Feloldódni egy másik emberben illúzió, feloldódni az önvalóban a végső valóság! A szeretet valamennyiünket körülvesz és táplál.