Alvás, álmodás, álomfejtés

cikkek: 

Alvás és álmodás

Az embernek szüksége van az álomra ahhoz, hogy sikeresen működhessen.

Az álmatlanság súlyosan kihat a teljesítőképességre. Az álmok megteremtik az egyensúlyt a pszichikai és fizikai aktivitás között. Ebből következik, hogy az álomfolyamattal járó kiegyenlítődés hiánya nagyon gyors pszichikai és fizikai összeomláshoz vezet. (Nem véletlenül használták régen vallatásnál, hogy mindig felébresztették az embert, nem hagyták aludni. Míg étel nélkül sokáig bírja az ember, és víz nélkül is elvan pár napig, addig alvás nélkül teljesen összeomlik.)

Az álmodás öntisztító, önmegvilágító folyamat. Az álmok segítségével bepillanthatunk az emlékezet adatbankjába, a tapasztalatok és érzékelések gyűjteményébe, (akár előző életből is) az elképzelések világába, (mire vágyunk, mit szeretnénk) de az álmok képesek új eszméket, elképzeléseket is teremteni! (A tudatalatti úgy oldja meg a problémákat, hogy új lehetőségeket, elképzeléseket tár elénk általában álom formájában, ami megoldhat egy adott szituációt, problémát)


Az álmok nyelve

Az álomnyelv célja, a szimbólumok megismerési és kiválogatási folyamatára való emlékezés. (Születésünkkor még minden szimbólumot ismerünk és értünk, csak elfelejtjük őket)

 

Álomfejtés

Az álomfejtés során először azt a környezetet, helyzetet kell értelmezni, amelyben az álmodó él. Második lépésként a különféle álomképek, jelképrendszerek értelmezése szükséges, mivel rendszerint az álmokban célzásokról, hasonlatokról, rejtett utalásokról, asszociációkról van szó. Minden álom szimbólum több síkon értelmezhető. Van egy egyszerű, hagyományos megfejtése, van egy pszichológiai üzenete, és végül egy spirituális jelentése. Az álmodó fejlettségétől függ, hogy melyik értelmezést érzi igaznak, melyiket fogadja el.

Egy álom közvetlenül is kiválthat felismerést, megvilágosodást, de elképzelhető az is, hogy csupán a hagyományos értelmezését kell figyelembe vennünk. Lehetséges az is, hogy egy álomnak egyszerre több helyes megfejtése legyen, attól függően, hogy melyik síkon értelmezzük azt. Egy nehezen érthető álom esetében érdemes mindhárom síkú magyarázatot figyelembe venni, valamint sokat segíthet az álomról való beszélgetés egy baráttal, ismerőssel, aki kívülállóként talán olyan ötletekkel szolgál a megfejtéshez, amit önmagunknak talán nem merünk bevallani, ezért elnyomjuk, és nem is gondolunk rá. Az álomnyelv univerzális. Aki szeretné megfejteni álmait, önállóan is elindulhat ezen a felfedező úton. Amint kellő gyakorlatra tesz szert álmainak felvázolásában, az álmodó saját maga terapeutája lehet.

 

Önálló álomfejtés

Mindenkinek lehetősége van arra, hogy saját maga kísérletezzen alváskutatással. Az álmodó többnyire saját maga legjobb álomfejtője és terapeutája. Önállóan dönti el, hogy mit is jelent az álom, milyen következtetéseket von le belőle. Övé a választás, hogy mennyire engedi álmait beleszólni a mindennapi életébe, és fordítva. Azonban alapvető szabály, hogy az ember csak akkor ragadhatja meg a körülötte levő világ lényegét, ha először saját magát megérti. Ha elismeri, hogy vállalnia kell a felelősséget azért a hatásért, amit ő maga éber állapotban a világra gyakorol, akkor tudnia kell, hogy ennek előfeltétele saját rejtett világának megismerése. Ugyanis ha valaki nem ismeri önmagát, akkor nincs tisztában azzal sem, hogy melyik cselekedetét mi motíválja, így a felelősséget sem tudja vállalni saját cselekedeteiért, így a környezetére gyakorolt hatást sem tudja megérteni, mérlegelni. A megértést az  Archetípusok  megismerése elősegíti.