Advent asztrozófiai jelentése

cikkek: 

Az Advent Asztrozófiai jelentéseAsztrozófiai értelemben a négy gyertya négy fényes csillagot, a világ négy tartópillérét jelképezi.

1. Az első csillag az Aldebaran, a Bika csillagkép szeme, ami az isteni minőségek látását szimbolizálja.
2. A második a Regulus, az Oroszlán szíve, a királyi (apai) szeretet lángja.
3. A harmadik az Antares, a Skorpió szíve, ami már az isteni szeretet üzenetét hordozza.
4. A negyedik gyertyaláng a Halak szája, a Fomalhaut, a vizet elnyelő csillag, a megtisztulás és a bőség befogadásának szimbóluma.

    

      
 

Advent és az erények

Advent idejében növekednek a sötétség erői, egyre kevesebbet érzékeljük a Nap mindent bevilágító fényét. Ez az időszak hatalmas lehetőség a fejlődésre! Tulajdonképpen ez az időszak az emberi lélek megkísértéséről szól, amikor is meg kell erősítenünk bizonyos erkölcsi- szellemi erőket magunkban. Felfogható ez az időszak egy próbatételnek, beavatásnak is.


Advent első hete - Igazságosság erénye

Az ember fizikai testét környékezik meg a negatív erők. Módszerei az érzékelés megtévesztése. Ha a kísértés sikeres, az emberekben kétségbeeséshez vezet. Ennek kivédésére az igazságosság erényét kell felszínre hozni magunkban. Tehát mindig mindenben az igazságot kell keresnünk, ezzel elutasítva a valótlan dolgokat.

Advent második hete - Mértékletesség erénye

Az ember éteri testét környékezik meg a negatív erők. A vágyak mértéktelen megnövekedését élhetjük meg magunkban. Az ellenerők megpróbálnak a beszéden keresztül megnyilvánulni. Így jöhet létre a hazudozás, a rágalmazás, a durva beszéd és a haszontalan fecsegés. Ennek kivésésére a mértékletesség erényét kell elsajátítanunk, ami által a szélsőséges, túlzott vágyak elvesztik a hatalmukat felettünk. Ki kell terjeszteni a tudatosságot a beszédre is. Így születik a megfontoltság erénye. Ilyenkor az ember először gondolkodik, aztán beszél.

Advent harmadik hete - Bátorság erénye

Az ember asztrális testét környékezik meg a negatív erők. A lelki egyensúly elvesztésében nyilvánul meg ez a kísértés. Kibillentenek belső egyensúlyunkból, félelmet és aggodalmat akarnak ébreszteni bennünk. A bátorság erényének használatával azonban mindig emlékezni fogunk belső értékeinkre, így nem veszítjük el önmagunkat, és könnyebben visszatalálunk a belső béke állapotába.

A lélek három megnyilvánulása:

Akarat - vad bika
Érzés - üvöltő oroszlán
Gondolat - ragadozó sas

A lélek három vetületét meg kell szelidíteni! Az embernek bátorságra van szüksége, hogy szembeszálljon ezekkel a kaotikus erőkkel. A bátorság lényege, hogy semmilyen helyzetben ne veszítsük el önmagunkat. A három lelkierő (akarat, érzelem, gondolat) szétválása félelemmel tölti el az embert. A három lelkierő egyensúlyba hozatala pedig bátorságot szül.

Advent negyedik hete - Bölcsesség erénye

A szellemi világ küszöbe, a kapu őre. Az ellen erők megpróbálják meggátolni az új szellemi bölcsességek, tanítások elsajátítását, megértését. Ekkor a szellemi bölcsesség megszerzése és annak megtartása a legfontosabb. Ha valamit nem értünk, belső bölcsességünk akkor is érti, és a megfelelő időben felszínre hozza azt a tudást, felismerést, amit tudatalatti szinten már elsajátítottunk. Ez a Hit próbája is, hiszen Hit nélkül nincs bölcsesség. Hinnünk kell abban, hogy képesek vagyunk fejlődni és a tanításokat magunkévá tenni.

Forrás:
http://csillagmuveszet.blogspot.hu/2012/11/a-varakozas-idoszaka-advent_30.htm