Advent története és szimbolikája

cikkek: 

Az Advent misztériuma

(Miről is szól az Advent?)


Advent időszaka a várakozás jegyében telik. Várjuk a fény megszületését, a világosság növekedését. Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés időszaka. Az advent szó jelentése eljövetel. A latin adventus Domini („az Úr eljövetele”) kifejezésből származik az elnevezés. A karácsonyi ünnepek mindig advent első napjával kezdődnek. Az András napjához (november 30) legközelebb eső vasárnap és a december 25-e közötti négy hetes "szent idő" a karácsonyra való lelki felkészülés ideje.

A hagyományos adventi koszorú elkészítésének folyamata

A valódi adventi koszorúnak igen mély mondanivalója van.
Eredendően minden adventi koszorút egy kör és egy kereszt alkot.

Kör:
Boldogasszony ölelését szimbolizálja, a fény óhajtásának és őrzésének megjelenítése.

Ezoterikus szempontból jelentheti még a lélek belső egyensúlyát, az egység érzést is.

Kereszt:
Ige, a Teremtő kiáradó fénye. A kereszt egyértelműen Jézushoz és az Ő tanításaihoz köthető.

Kereszt közepe:
Isten helye. Maga a Mindenható, a minden létező, ahonnan a teremtés indult.

A kör és a kereszt az Egység, a Teremtés és a Mindenható hármasa.

A mai kor embere már csak a koszorút mint kört használja, ami azonban kevés, hiszen hiányzik belőle a Mindenható! Azzal, hogy belehelyezzük a Mindenhatót is, újra éltetjük a születését a saját lelkünkben. 

A koszorút otthon szokás készíteni fűzfavesszőből, hagyományosan 4 vagy 8 vessző adja a keresztet. A vesszők közé szorították be a méhviaszgyertyákat, a körbe pedig fenyőágakat tűzdeltek az óramutató járásának megfelelő irányba. A kereszt közepébe csipkebogyókat tettek, ami az Életfát volt hívatott szimbolizálni. A gyertya derekát fontos volt kék szalaggal átfogni, mert a kék Mária színe. Az okkult tanok úgy tartják, hogy a kék a védelem színe is, így a kék szalag a bennünk lévő Isteni fény védelmezője is.

A koszorú gyertyáinak égtájak szerinti bontása

A gyertyák tájolásának és meggyújtásának is meghatározott sorrendje van.

1. Kelet – Tavaszi napéj egyenlőség
2. Dél – Nyári napforduló
3. Nyugat – Őszi napéj egyenlőség
4. Észak – Téli napforduló

Az idő és a tér formája kerek. A születés is időben és térben történik, ezért az Észak, az időnek és a térnek is a szimbóluma. Így utolsóként kell meggyújtani. A négy gyertya a négy napfordulót is jelképezheti.