Advent története és szimbolikája

cikkek: 

Az Advent misztériuma

(Miről is szól az Advent?)


Advent időszaka a várakozás jegyében telik. Várjuk a fény megszületését, a világosság növekedését. Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés időszaka. Az advent szó jelentése eljövetel. A latin adventus Domini („az Úr eljövetele”) kifejezésből származik az elnevezés. A karácsonyi ünnepek mindig advent első napjával kezdődnek. Az András napjához (november 30) legközelebb eső vasárnap és a december 25-e közötti négy hetes "szent idő" a karácsonyra való lelki felkészülés ideje.

A hagyományos adventi koszorú elkészítésének folyamata

A valódi adventi koszorúnak igen mély mondanivalója van.
Eredendően minden adventi koszorút egy kör és egy kereszt alkot.

Kör:
Boldogasszony ölelését szimbolizálja, a fény óhajtásának és őrzésének megjelenítése.

Ezoterikus szempontból jelentheti még a lélek belső egyensúlyát, az egység érzést is.

Kereszt:
Ige, a Teremtő kiáradó fénye. A kereszt egyértelműen Jézushoz és az Ő tanításaihoz köthető.

Kereszt közepe:
Isten helye. Maga a Mindenható, a minden létező, ahonnan a teremtés indult.

A kör és a kereszt az Egység, a Teremtés és a Mindenható hármasa.

A mai kor embere már csak a koszorút mint kört használja, ami azonban kevés, hiszen hiányzik belőle a Mindenható! Azzal, hogy belehelyezzük a Mindenhatót is, újra éltetjük a születését a saját lelkünkben. 

A koszorút otthon szokás készíteni fűzfavesszőből, hagyományosan 4 vagy 8 vessző adja a keresztet. A vesszők közé szorították be a méhviaszgyertyákat, a körbe pedig fenyőágakat tűzdeltek az óramutató járásának megfelelő irányba. A kereszt közepébe csipkebogyókat tettek, ami az Életfát volt hívatott szimbolizálni. A gyertya derekát fontos volt kék szalaggal átfogni, mert a kék Mária színe. Az okkult tanok úgy tartják, hogy a kék a védelem színe is, így a kék szalag a bennünk lévő Isteni fény védelmezője is.

A koszorú gyertyáinak égtájak szerinti bontása

A gyertyák tájolásának és meggyújtásának is meghatározott sorrendje van.

1. Kelet – Tavaszi napéj egyenlőség
2. Dél – Nyári napforduló
3. Nyugat – Őszi napéj egyenlőség
4. Észak – Téli napforduló

Az idő és a tér formája kerek. A születés is időben és térben történik, ezért az Észak, az időnek és a térnek is a szimbóluma. Így utolsóként kell meggyújtani. A négy gyertya a négy napfordulót is jelképezheti.

Advent Angyalai

cikkek: 

Advent Angyalai

Egy újabb színmagyarázat alapján a meggyújtás sorrendje a következő: kék, piros, fehér és lila. Ebben az értelmezésben a gyertyák egy-egy vasárnapon érkező angyalt szimbolizálnak.

Advent négy vasárnapján ezek az Angyalkák jelennek meg gyertyagyújtáskor a mi otthonunkban is!

Advent 1. Vasárnap - Kék angyal

Az első vasárnap alkalmával egy kék köpenybe öltözött angyal száll le az égből, hogy közelebb kerüljön az emberekhez. Ekkor szól először az angyal, s keresni kezdi azokat az embereket, akik meg szeretnék hallgatni őt. A legtöbb ember ezt észre sem veszi, mert túlságosan el van foglalva mással. Azok, akik tudják mikor érkezik az angyal, ráérezhetnek a jelenlétére. Az emberek közötti kommunikációt erősíti fel, és megnyitja a lelkeket egymás felé.

Advent 2. Vasárnap - Piros angyal

Második vasárnap egy piros palástba öltözött angyal száll le a földre egy törékeny serleggel, hogy ajándékot vigyen a mennybe. Az angyal észrevétlenül körbejárja az otthonokat, s összegyűjti a szívből jövő szeretetet, a mennyben élők pedig fényes csillagokat készítenek belőle, hogy az égre nézve minden ember szívét boldogság töltse el.

Advent 3. Vasárnap - Fehér angyal

A Harmadik vasárnap egy ragyogó, fehér angyal száll le a földre, kezében egy csodálatos erejű fénysugárral. Minden embert, akinek tiszta szeretet lakozik szívében, megérint fénysugarával. Így a fény ragyogni kezd az emberek szívében, és végigfut a teljes testükön. Mindenkit megszáll a béke, a tiszta szeretet és boldogság érzése. Olyan harmónia alakul ki az emberi szívekben, amelyekre nagyon nagy szükség van a Földön. A fény ragyogni kezd, s megtölti minden ember szívét békével és boldogsággal.

Advent 4. Vasárnap - Lila angyal

A Negyedik vasárnap a mennybolton megjelenik egy lila lepelbe öltözött angyal, kezében lantot tart, s énekel a tiszta szívű embereknek. Sok kis angyal kíséretében zengi a béke dalát, s életre kelti a földben szunnyadó magvakat, hogy tavasszal virágok és zöldellő növények borítsák be a földet. Az újjászületés és a béke rezgéseit közvetíti az emberek számára.

Forrás:
http://www.magyaralmas.hu/napok/adventangyalai

Advent Mágikus Szertartása

cikkek: 

Advent Mágikus Szertartása

Az adventi koszorú elkészítésének műveletét rituálénkká tehetjük. A művelet nem csupán ügyes barkácsolás hanem mágikus teremtés is egyben. Meditáció, vagy elmélyült ima előzi meg, ahogy az anyagot a kezedbe fogod.

FA – A koszorú alapja
Fenyőág, háncs, vessző, vagy más hasonló természetű anyag. Színe a zöld.

FÖLD – Gyertyák
A gyertyák színe hagyományosan a lila. A lila a misztika színe, az ezoterikus, spirituális tudatosságot hozza el életünkbe. Segít egyre mélyebbé tenni hitünket. Anyaguk a Földet jelzi, a viasz, vagy más gyantás anyag az anyaghoz kötöttség jelképe.

TŰZ - A gyertya lángja
Nem porlaszt el, nem olvaszt el egyszerre mindent, fokozatosan ég el. Hétről hétre erősebb lesz, hisz először egy, majd végül már négy gyertya ég a koszorún. Teremtő - romboló ereje is egyre erősödik, hétről hétre növeli erődet a változtatáshoz, új dolgok felismeréséhez, a régiek elengedéséhez. Csak azokat a dolgokat égeti fel, amiket már oda kell adnod, amikre nincs már szükséged. Ez jelenti a lelki felkészülést az ajándékozásra, és az ajándékok befogadására is felkészít.

 LEVEGŐ – Fagyöngy a koszorú közepén
A koszorúra tűzött fagyöngy jelképezi a levegőt, mivel a fa koronájában terem, színe a levegő törtfehérje.

 VÍZ - A koszorút átölelő szalag hulláma

A kék szín - ami a lilával harmonizál is - való hozzá a legjobban, esetleg kék-fehér, vagy kék-lila párosításban használhatjuk fel. Az ezüst színt, mint a víz és a hold teremtő energiáját is belophatjuk a koszorúnkba.


 

Ha ezeket a színeket ki szeretnénk cserélni másikra, ezt is megtehetjük, de jó, ha választásunk tudatos, az életünk problémáit, sorsfordulóit jelképező eseményekkel harmonizál.

Gyertyák elhelyezése

Meditációnk következő lépése a gyertyák betűzése a koszorúba. A négy gyertya a négy égtáj felé kell hogy álljon, mert így teremthetünk egységet kint és bent, fent és lent. Ha asztalunkra állítjuk a kész koszorút, ügyeljünk, hogy a gyertyák a megfelelő irányban álljanak.

Töltsd meg életörömmel!

A harmadik lépcsője ennek a szakrális folyamatnak a fagyöngy, vagy a gyöngyök betűzése a koszorúba. A gyertyák közötti levegős hely kitöltése, a dekoráció, az életöröm, a könnyedség, a gyöngyökkel való játék megtestesítője, célja, hogy megtaláljuk az örömet az alkotásban, a játékban.

A szalag elhelyezése

Az utolsó mozzanat a szalag felkötése. A szalag a víz jelképe elmossa a még bennünk maradt problémákat, a lelkünkben felgyülemlett salakot. Amikor felkötötted a koszorúdra, -igyál a koszorúd sikerére-, vagyis tölts meg egy poharat sima vízzel, mondj egy imát felette, fejezd ki jókívánságaidat az Univerzumnak magadnak és ürítsd fenékig a poharat. Érezd, ahogy a víz jótékony ereje átjár, és belső erővé válik, amiért munkálkodtál eddig.

Ha elhelyezted asztalodon a koszorúdat, gyújtsd meg az első gyertyát minden este és a tűz lángjának erejét felhasználva mondd el imádat, vagy meditációs gyakorlatodat végezd el.

Ötlet a szertartáshoz

Ha nem ismersz gyakorlatokat, akkor egyszerűen oltsad le a lámpát, csak a gyertya égjen, tegyél be egy kellemes halk zenét, ülj le vele szemben és nézd a gyertya égő lángját, mint egy élőlényt. Ha a szobában csak a gyertya ég, és szeretettel figyeled a lángot, akkor megláthatod, hogy a tűz, a gyertya valóban él, milyen formájú és milyen fénnyel tölti be a teret. Ha nem látod jól, akkor hunyorítva nézd, és csússz lentebb vagy feljebb a széken, ahol ülsz. A gyertyához, a lánghoz kellő tisztelettel és szeretettel fordulj! Hogy mit fogsz látni, azt nem árulom el, de gyönyörű! Próbáld ki!

Advent asztrozófiai jelentése

cikkek: 

Az Advent Asztrozófiai jelentéseAsztrozófiai értelemben a négy gyertya négy fényes csillagot, a világ négy tartópillérét jelképezi.

1. Az első csillag az Aldebaran, a Bika csillagkép szeme, ami az isteni minőségek látását szimbolizálja.
2. A második a Regulus, az Oroszlán szíve, a királyi (apai) szeretet lángja.
3. A harmadik az Antares, a Skorpió szíve, ami már az isteni szeretet üzenetét hordozza.
4. A negyedik gyertyaláng a Halak szája, a Fomalhaut, a vizet elnyelő csillag, a megtisztulás és a bőség befogadásának szimbóluma.

    

      
 

Advent és az erények

Advent idejében növekednek a sötétség erői, egyre kevesebbet érzékeljük a Nap mindent bevilágító fényét. Ez az időszak hatalmas lehetőség a fejlődésre! Tulajdonképpen ez az időszak az emberi lélek megkísértéséről szól, amikor is meg kell erősítenünk bizonyos erkölcsi- szellemi erőket magunkban. Felfogható ez az időszak egy próbatételnek, beavatásnak is.


Advent első hete - Igazságosság erénye

Az ember fizikai testét környékezik meg a negatív erők. Módszerei az érzékelés megtévesztése. Ha a kísértés sikeres, az emberekben kétségbeeséshez vezet. Ennek kivédésére az igazságosság erényét kell felszínre hozni magunkban. Tehát mindig mindenben az igazságot kell keresnünk, ezzel elutasítva a valótlan dolgokat.

Advent második hete - Mértékletesség erénye

Az ember éteri testét környékezik meg a negatív erők. A vágyak mértéktelen megnövekedését élhetjük meg magunkban. Az ellenerők megpróbálnak a beszéden keresztül megnyilvánulni. Így jöhet létre a hazudozás, a rágalmazás, a durva beszéd és a haszontalan fecsegés. Ennek kivésésére a mértékletesség erényét kell elsajátítanunk, ami által a szélsőséges, túlzott vágyak elvesztik a hatalmukat felettünk. Ki kell terjeszteni a tudatosságot a beszédre is. Így születik a megfontoltság erénye. Ilyenkor az ember először gondolkodik, aztán beszél.

Advent harmadik hete - Bátorság erénye

Az ember asztrális testét környékezik meg a negatív erők. A lelki egyensúly elvesztésében nyilvánul meg ez a kísértés. Kibillentenek belső egyensúlyunkból, félelmet és aggodalmat akarnak ébreszteni bennünk. A bátorság erényének használatával azonban mindig emlékezni fogunk belső értékeinkre, így nem veszítjük el önmagunkat, és könnyebben visszatalálunk a belső béke állapotába.

A lélek három megnyilvánulása:

Akarat - vad bika
Érzés - üvöltő oroszlán
Gondolat - ragadozó sas

A lélek három vetületét meg kell szelidíteni! Az embernek bátorságra van szüksége, hogy szembeszálljon ezekkel a kaotikus erőkkel. A bátorság lényege, hogy semmilyen helyzetben ne veszítsük el önmagunkat. A három lelkierő (akarat, érzelem, gondolat) szétválása félelemmel tölti el az embert. A három lelkierő egyensúlyba hozatala pedig bátorságot szül.

Advent negyedik hete - Bölcsesség erénye

A szellemi világ küszöbe, a kapu őre. Az ellen erők megpróbálják meggátolni az új szellemi bölcsességek, tanítások elsajátítását, megértését. Ekkor a szellemi bölcsesség megszerzése és annak megtartása a legfontosabb. Ha valamit nem értünk, belső bölcsességünk akkor is érti, és a megfelelő időben felszínre hozza azt a tudást, felismerést, amit tudatalatti szinten már elsajátítottunk. Ez a Hit próbája is, hiszen Hit nélkül nincs bölcsesség. Hinnünk kell abban, hogy képesek vagyunk fejlődni és a tanításokat magunkévá tenni.

Forrás:
http://csillagmuveszet.blogspot.hu/2012/11/a-varakozas-idoszaka-advent_30.htm

Advent keresztény jelentése

cikkek: 

Advent a Keresztény vallásbanAz adventi koszorú négy gyertyája az adventi időszak négy vasárnapját jelképezi. A keresztény hagyomány szerint a koszorún három lila és egy rózsaszín gyertya áll, amelyek a következőket szimbolizálják: hit, remény, szeretet, öröm. Advent első, második, és negyedik vasárnapján lila gyertyát, a harmadikon rózsaszínt gyújtunk meg. Elődeink azt tartották, hogy az advent négy hetében mintegy próbatételként négy különböző tulajdonságot kell megerősítenünk magunkban. Ezek a következők: igazságosság(hit), mértékletesség(remény), bátorság(öröm) és bölcsesség(szeretet).

Az adventi koszorú története

Az első adventi koszorút Johann Heinrich Wichern hamburgi evangélikus lelkész, az első gyermekotthon megalapítója készítette el, 1838-ban. Egy fából készült kerékbe az advent minden vasárnapján a vacsoránál egy-egy újabb gyertyát helyezett el, s szentestén a kerék közepére tette az ötödiket. A fa kerék helyett örökzöldből, szalmából, vesszőből készült koszorúk kerültek az asztalokra, és egy kertész ötlete alapján az ajtókra fölakasztható adventi koszorúk is megjelentek.

Egy másik leírás szerint a lelkész 23 gyertyát helyezett el egy felfüggesztett szekérkeréken, mely körül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. Ez az Adventi naptár alapja.

Advent első hete - Igazságosság - Lila gyertya

A templomi terítő lila, a szertartáson a pap lila miseruhát vagy stólát visel, illetve az adventi koszorún elsőnek meggyulladó gyertya színe is lila. Az első gyertya meggyújtásakor végiggondolhatjuk azokat a próféciákat, amik a Messiás eljövetelét előre meghirdették. Jézus bennünket helyettesítő áldozatát előre hirdették a próféták.

Feladat:

Legyünk őszinték magunkhoz és másokhoz. Törekedjünk arra, hogy érzéseink, gondolataink és cselekedeteink összhangban legyenek.

 

Advent második hete - Mértékletesség - Lila gyertya

Az advent mellett a nagyböjti időszaknak is lila az ünnepi színe az egyházi liturgiában. Számos helyen a karácsonyt megelőző hetekben a lilát kékkel helyettesítik, hogy a két ünnepet megkülönböztessék egymástól. A második gyertya arra emlékeztet minket, ahogy az angyal hírül adta Máriának, majd Józsefnek is az örömhírt, hogy ők nevelhetik fel Isten Fiát, Jézust.

Feladat:
Tartsunk egy kis önvizsgálatot, és igyekezzünk megteremteni az egyensúlyt életünknek azokon a területein, ahol valami probléma mutatkozik. Tartsunk mértéket minden megnyilvánulásunkban és tevékenységünkben.

Advent harmadik hete - Bátorság - Rózsaszín gyertya

E vasárnap kiemelkedik a többi közül. Advent második felének kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín, amely az örömöt szimbolizálja. A harmadik héten, amikor felgyulladnak immár három gyertya lángjai, arra a világosságra gondolhatunk, ami a pásztorokat is megvilágította. Eljött a világ világossága, és a sötétségből szabadulást hozott mindenki számára.

Feladat:
Nézzünk szembe önmagunkkal, félelmeinkkel, és rossz tulajdonságainkkal is. Hozzuk meg régóta halogatott döntéseinket, és ha kell, lépjünk tovább.

Advent negyedik hete - Bölcsesség - Lila gyertya

Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég ezen a napon. Amikor pedig a negyedik gyertya lángja is felragyog, eszünkbe juthat a napkeleti bölcseket vezető betlehemi csillag ragyogása. Ha tehát már mindegyik gyertya ég, ez azt jelenti, hogy elérkezett a karácsony. Boldogan ünnepelhetjük Jézus Krisztus születését, a nekünk adott végtelen Szeretetet.

Feladat:
Hallgassunk az eszünk mellett a szívünkre is. Engedjük el múltbéli sérelmeinket, bocsássunk meg másoknak, és hagyjuk, hogy megszülessen szívünkben a remény, és a tiszta feltétel nélküli szeretet.

Általános értelmezésA piros és a zöld az advent és a karácsony világi színei. A zöld, az örökzöld növények, az élet folytonosságának jelképei, a vörös, a "krisztustövis" a vér színével szintén az élet jelképe.

Maga a köralak jelképezi az örökkévalóságot, magát az Istent, a világ végtelenségét. A zöld szín, az örökzöld növények az örök megújulás reményét szimbolizálják. A gyertyák fénye a világosságot, a csillagokat, amelyek az égbolt sötétjéből kiválva mindig is léteztek és mutatták az utat. Felfelé törő lángjuk a földi embernek a spirituálissal való kapcsolatát segítheti. Jelenthet melegséget a téli éjszakában. Jelképezi Jézust, aki a szeretet fényét hozta el a földre.
 

A koszorú négy külső gyertyája jelképezheti a négy évszakot, a négy evangelistát, a négy adventi hetet. Jelképezheti még a Malakiás próféta és a Krisztus születése között eltelt 4 évszázadnyi időt is. A külső gyertyák színei hagyományosan: lila vagy kék, a középső: fehér. A harmadik hét gyertyája rózsaszín. Az első gyertya a prófétai jövendölést, a várakozást és a reményt jelenti. A másik három jelentheti a három királyokat, Betlehemet, a pásztorokat és az angyalokat. A szeretet, öröm, békesség hármasát is érthetjük alatta.

A középső gyertyát Krisztus gyertyájának nevezik és a "szent este" napján napközben vagy este szokták meggyújtani. Színe fehér, vagy arany. Központi helye azt jelképezi, hogy ez a nap az ünnepkör legfontosabb napja, a várva-várt megváltó földi megtestesülésének ideje.